Inici del Contingut

Per què estudiar?

Les sortides professionals associades o derivades específicament de la formació en Comunicació i Periodisme Audiovisuals es poden agrupar al voltant d’una sèrie de grans eixos o directrius:

     1. Redactor/a d'informació periodística en qualsevol tipus de suport.

     2. Director/a i realitzador/a audiovisual.
    
     3. Redactor/a responsable de premsa o Comunicació Institucional.

     
4. Productor/a i gestor/a de continguts audiovisuals i multimèdia.

     
5. Gestor/a de portals i editor/a de continguts.

     
6. Gestor/a d'empreses de Comunicació.

     
7. Guionista audiovisual.

     
8. Dissenyador/a de producció i postproducció sonora i visual.

     
9. Investigador/a, docent i consultor/a de comunicació.

 
1. Redactor/a d'informació periodística en qualsevol tipus de suport

Professional del periodisme en qualsevol suport mediàtic tradicional o electrònic. Comprèn les tasques de redactor, reporter, presentador i director d'un o de diversos d'ells, inclòs el disseny, escriptura i execució de guions de reportatges i documentals audiovisuals o multimèdia.

2. Director/a i realitzador/a audiovisual

Professional especialitzat en tasques de direcció-realització en els diferents mitjans audiovisuals: cinematogràfic, televisiu, publicitari, radiofònic, multimèdia, amb coneixements dels processos tècnics i artístics. És un professional polivalent capacitat per a posar en escena un projecte segons un guió o escaleta i un pla de treball ajustat a un pressupost previ.

3. Redactor/a responsable de premsa o comunicació Institucional

Professional d'un gabinet de premsa o comunicació d'una institució pública o privada per a coordinar o executar quants treballs de caràcter informatiu o comunicatiu necessiti l'entitat.

4. Productor/a i gestor/a de continguts audiovisuals i multimèdia

Professional que dissenya, planifica, optimitza i organitza els recursos humans, mitjans tècnics i pressupostaris amb la finalitat de produir obres audiovisuals en els seus diversos formats: cinema, ràdio, televisió, entorns digitals interactius o multimèdia des de el seus desenvolupament fins al seu acabat final i la seva comercialització.

5. Gestor/a de portals i editor/a de continguts

Professional en la redacció i execució de treballs d'edició en general per a empreses editores o creadores de produccions culturals i informatives. Especialista en el tractament, la gestió i l'edició de tot tipus de continguts per mitjà de sistemes preferentment digitals.

6. Gestor/a d'empreses de comunicació.

Professional capacitat per a dirigir i gestionar empreses de l'àmbit dels mitjans de comunicació en tot tipus de suports.  S'ocupa de la gestió i direcció empresarial audiovisual: financera, comercial, fiscal, de personal o general, per a la creació d'empreses dedicades a la comunicació i difusió de continguts. Coneix les fonts de finançament i els programes d'ajudes en aquest àmbit, ja siguin europees, estatals o autonòmiques.

7. Guionista audiovisual

Professional responsable de l'elaboració de continguts per a escaletes, arguments, tractaments, diàlegs i guions de produccions audiovisuals en diferents gèneres (ficció, documental, entreteniment, etc.) i suports (cinema, vídeo, televisió, ràdio, multimèdia), així com a consultor extern i analista de guions i projectes audiovisuals.

8. Dissenyador/a de producció i postproducció sonora i visual

Professional expert en el disseny de tots els aspectes vinculats al so, a la imatge i al grafisme, en les diverses fases de la producció audiovisual: preproducció, postproducció i producció. El seu perfil professional abasta els entorns interactius per a la creació de produccions orientades a internet, videojocs i altres materials interactius destinats a la indústria ia la formació en general.

9. Investigador/a, docent i consultor/a de comunicació

Especialista en investigació i anàlisi de fenòmens i processos de comunicació per a tot tipus d'organitzacions públiques i privades, capacitat per a les tasques d'assessoria, consultoria i mediació. Docent en els ensenyaments superiors o mitjans per a impartir matèries de comunicació i noves tecnologies de la informació i la comunicació.