Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

Curs acadèmic

2021-22

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

25.04€

Impartit per

Facultat de Lletres

Any d'inici

2016-17

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

català (60%), castellà (30%) i anglès (10%)

Places

90

Coordinació

Beatriz Gómez Morales beatriz.gomez@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Setmana de la comunicació
Setmana de la comunicació
Setmana de la comunicació
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat

El grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals (CPAV), que es va iniciar el curs 2009/2010 a la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida, suposa la consolidació definitiva dels estudis de comunicació audiovisual i periodisme a la Facultat, que van iniciar-se el curs 2003/2004 amb una titulació de segon cicle.

El grau en CPAV s'estructura d'acord amb una lògica molt clara, i entenem que molt pertinent per a l'eficàcia pedagògica: durant els primers cursos s'hi imparteixen les assignatures més introductòries o generalistes, i no tan sols en el camp més teòric sinó que també en l'àmbit més aplicat. El currículum docent del grau és molt exhaustiu quant als àmbits que poden resultar útils per a la formació d'un futur professional de la comunicació i del periodisme, entesos aquests àmbits en un sentit molt ampli. Més enllà, la formació pretén desvetllar àmbits d'interès molt diversos entre els nostres estudiants.

La major part de la docència del grau en CPAV correspon a les assignatures que són obligatòries específiques: dinou en total, repartides en quatre cursos, que equivalen a 142,5 crèdits. A més, l'alumne haurà de cursar tres assignatures obligatòries de la Facultat de Lletres, entre primer i segon (22,5 crèdits), una assignatura optativa també de Facultat (6 crèdits) i sis assignatures optatives i específiques del grau; en aquest darrer àmbit, l'alumne podrà triar entre dos blocs temàtics de matèries que li suposaran una inicial especialització i que començaran a preparar-lo per cursar el màster que properament la Facultat oferirà en el camp de la comunicació i del periodisme. Per acabar, els alumnes del grau hauran de cursar, a quart, 30 crèdits entre el treball de final de grau i el pràcticum; aquest darrer el faran en institucions públiques i en empreses privades, per la importància que té per a nosaltres el coneixement aplicat del món professional.

És per tot el que hem dit que us convidem a consultar els altres apartats d'aquest web i a fer-nos totes les consultes que estimeu convenients.

DÍPTIC INFORMATIU