Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Comunicació i Periodisme Audiovisuals per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

 

Pla d'estudis del Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals  

 

Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

Curs

Bàsics

Obligatoris

Optatius (1)

TOTAL

1r

36

24

--

60

2n

24

36

--

60

3r

---

48

12

60

4t

---

6 Treball final de Grau

+ 18 Pràctiques

36

60

TOTAL

60

132

48

240

(1) Distribució orientativa.

 

PRIMER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101957

Obligatòria

1

Anàlisi i creació de continguts en xarxa

101960

Bàsica

1

Anglès oral i escrit per als mitjans de comunicació

100028

Bàsica

1

Expressió audiovisual

Grup 1: matí    Grup 2: tarda

101958

Bàsica

1

Història dels mitjans de comunicació de masses

Grup 1: català/castellà    Grup 2: anglès

101956

Obligatòria

1

Introducció a les TIC. Comunicació Audiovisual

101955

Bàsica

2

Castellà oral i escrit per als mitjans de comunicació

101954

Bàsica

2

Fonaments del periodisme

101969

Obligatòria

2

Indústries culturals

Grup 1: català/castellà     Grup 2: anglès

101951

Obligatòria

2

Introducció a les TIC. Periodisme

101953

Bàsica

2

Teoria de la comunicació

Grup 1: català/castellà     Grup 2: anglès

 

SEGON CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101968

Obligatòria

1

Estructura de la comunicació i de la informació

Grup 1: català/castellà     Grup 2: anglès

101961

Bàsica

1

Història del cinema

Grup 1: matí    Grup 2: tarda

101959

Bàsica

1

Política, economia i societat actual

101964

Obligatòria

1

Redacció periodística. Gèneres descriptius

Grup 1: català/castellà     Grup 2: anglès

101963

Obligatòria

1

Narrativa audiovisual

Grup 1: català/castellà     Grup 2: anglès

101950

Bàsica

2

Català oral i escrit per als mitjans de comunicació

101965

Obligatòria

2

Redacció periodística. Gèneres interpretatius

Grup 1: català/castellà     Grup 2: anglès

101962

Bàsica

2

Sociologia i psicologia de la comunicació

Grup 1: català/castellà     Grup 2: anglès

101967

Obligatòria

2

Teoria i pràctica de la producció de so i locució

101966

Obligatòria

2

Realització audiovisual

 

TERCER CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101972

Obligatòria

1

Comunicació política i opinió pública

101974

Obligatòria

1

Gestió d'empreses de comunicació

101975

Obligatòria

1

Postproducció audiovisual

101928

Obligatòria

1

Ràdio

101970

Obligatòria

2

Comunicació corporativa

101971

Obligatòria

2

Dret i ètica de la comunicació i la informació

Grup 1: català/castellà     Grup 2: anglès

101973

Obligatòria

2

Mètodes de recerca en comunicació

101935

Obligatòria

2

Publicitat

     

L'estudiantat podrà cursar 12 ECTS optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

QUART CURS

Codi

Tipus

S

Assignatura

101977

Obligatòries

2

Pràctiques acadèmiques externes

101976

Obligatòries

2

Treball final de Grau

     

L'estudiantat podrà cursar 36 ECTS optatius

(veure quadre de matèries optatives)

 

MATÈRIES OPTATIVES

Menció en creació de continguts audiovisuals:

l’estudiantat ha de cursar 42 dels 56 ECTS ofertats per a obtenir la menció

Codi

Curs

S

Assignatura

101982

4t

1

Anàlisi de les audiències

101984

4t

1

Documental

 101985

4t

1

Ficció audiovisual contemporània

101988

4t

1

Guió audiovisual

101934

4t

1

Noves tendències a la televisió i la convergència digital

101993

3r

1

Producció audiovisual

101995

4t

1

Taller de creació audiovisual

101979

3r

2

Gèneres i formats per a internet i noves plataformes

101980

3r

2

Gèneres televisius

 

 

Menció en creació de continguts informatius:

l’estudiantat ha de cursar 42 dels 56 ECTS ofertats per a obtenir la menció

Codi

Curs

S

Assignatura

101982

4t

1

Anàlisi de les audiències

101984

4t

1

Documental

101991

4t

1

Periodisme especialitzat. Economia i política

101992

4t

1

Periodisme especialitzat. Societat i cultura

101994

4t

1

Programes informatius per a la televisió

101997

4t

1

Taller de creació periodística

 101986

3r

1

Teoria i tècnica de la fotografia i del fotoperiodisme

101978

3r

2

Gabinet de comunicació (no activada curs 2020-21)

101981

3r

2

Periodisme digital

 


Menció en creació de continguts per a internet:

l’estudiantat ha de cursar 42 dels 56 ECTS ofertats per a obtenir la menció

Codi

Curs

S

Assignatura

101983

3r 1 Disseny i creació multimèdia

101984

4t

1

Documental

 101987

4t

1

Gestió de continguts i anàlisi d’usos d’internet (no activada curs 2020-21)

101989

4t

1

Introducció a la programació web

101990

3r

1

Narrativa interactiva

101934

4t

1

Noves tendències a la televisió i la convergència digital

101996

4t

1

Taller de creació multimèdia

101979

3r

2

Gèneres i formats per a internet i noves plataformes

101981

3r

2

Periodisme digital

 

MATÈRIA OPTATIVA (genèrica)

Codi

Tipus

S

Assignatura

100036

Optativa

--

Matèria transversal